Ben Aa Creatieve Dagbesteding

*Bijzondere schilderles aan mensen met een functiebeperking.
U heeft bij ons verschillende creatieve mogelijkheden naast schilderen o.a. tekenen met potlood of krijt/ aquarelleren/ werken met papier-maché etc. Ook alle andere vormen zijn mogelijk.
Ben Aa biedt dagbesteding aan mensen met dementie en een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mensen die door een ongeval of een hersenaandoening behoefte hebben aan tijdbesteding met de juiste persoonlijke aandacht en rust. Mensen met beginnende dementie een burn-out of een depressie behoren ook tot deze doelgroep. Door op een creatieve wijze een dag(deel) in te vullen zult u ontdekken dat de dagelijkse beslommeringen even van u afvallen en uw gedachten weer vrij zijn. Bijkomend positief effect is het ontlasten van mantelzorger(sters) voor enkele uren per week!

Grootte van de groep

Bij Ben Aa zijn wekelijks zo’n zes dagdelen bestemd voor deze mensen. Die groepjes zijn maximaal 7 personen. “Kleine groepjes in een beschermde, prikkelarme, omgeving en hebben een persoonlijk karakter. Dat is een voorwaarde”. Wij zijn zeer toegankelijk en bevinden ons in het centrum van Epe.
Schildersezels en andere materialen zijn zelfs technisch aangepast, zodat een ieder mee kan doen. “Ook als men uitvalsverschijnselen heeft of trilt.”
De dagbesteding duurt drie en een half uur welke wordt onderbroken door twee koffie/thee pauzes. Eveneens wordt aan het einde zijn of haar werk besproken.

 

Dagdelen:

’s morgens van 09.00 uur tot 12.30 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Op maandagmorgen privé en WLZ cliënten, op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend WMO cliënten.

Ben Aa Creatieve dagbesteding wordt ondersteund door Corrie van Bottenburg, Femke Draaijer en Harriet Vroling die allemaal een jarenlange ervaring in de zorg hebben opgebouwd en hiervoor zijn gecertificeerd.

Vergoeding

De Gemeente waar u woont bepaald of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de WMO regeling. Deelname aan de dagbesteding kan gebeuren middels “zorg in natura” of met een Persoonsgebonden Budget (PgB). Ben Aa werkt hiervoor samen met de acht gemeentes; te weten Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst. Aa: “Deze vergoeding is aan te vragen bij het wmo-loket van uw gemeente of, in de meeste gevallen, via een sociaal manager of coach die deze cliënten begeleidt”. Ook bestaat de mogelijkheid door middel van een onderaannemerschap deel te nemen aan de dagbesteding. Hiervoor werkt Ben Aa samen met InteraktContour, WZU Veluwe en Viattence.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Zijn alle formaliteiten geregeld dan kunt u starten met de schilder activiteiten. Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding dan neemt u rechtstreeks contact op met Ben Aa.
‘Iedereen kan creativiteit ontdekken!’
“Mentale prikkeling en de activering van lichaam en brein is zeer goed voor ieder mens. Ben Aa wil voor deze omgeving uitgroeien tot een plek waar een ieder dagelijks zijn of haar creativiteit kan ontdekken.”

 

BEN AA NAH CLIËNTEN ZORG

Misschien heeft u als gevolg van een ongeval of hersenletsel geheugenproblemen, of gedraagt u zich anders dan vroeger, of weet u niet meer hoe u verder kunt met uw leven. Wat kan het dan fijn zijn als u terug kunt vallen op mensen die begrijpen wat er met u aan de hand is! Wij helpen u door het bos wat WMO heet. Want wij begrijpen dat er heel veel op u af komt en u hulp nodig heeft.
Ook al heeft u zich nog niet aangemeld bij de WMO en heeft u nog geen indicatie wij wijzen u kosteloos naar de juiste instanties. Wij adviseren mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en kunnen ervoor zorgdragen dat een onafhankelijke begeleider/ster samen met u deelneemt aan het keukentafelgesprek met uw gemeente. Dat kunnen zijn o.a. Koppel-Swoe of anderen. Voor alle duidelijkheid dat doen wij “Ben Aa Cliënten Zorg” niet, wij wijzen u alleen de weg.

Wij begrijpen dat u van het ene op het andere moment in een volledig nieuwe situatie bent beland. Voor uw naasten is er veel veranderd, daarom vinden wij het belangrijk hen eveneens bij de begeleiding te betrekken.

 

Ben Aa vindt het zijn plicht om NAH cliënten, belangeloos, te adviseren wat leidt naar een WMO indicatie aanvraag. Onafhankelijk van de hulpvraag b.v. opvang/ huishoudelijke hulp/ dagbesteding/ mantelzorg of psychische opvang, ik help u door het bos wat WMO heet. Ben Aa neemt geen deel aan het z.g.n. “Keukentafelgesprek” Dat ligt in handen van de “gratis” cliënten- begeleiders. Alle gemeenten laten een cliënten- begeleider toe tijdens deze keukentafel gesprekken, wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

Wat is eigenlijk NAH. Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH kan het gevolg zijn van o.a. een CVA (al dan niet traumatisch), hersenkneuzing, hersentumor, hersenvliesontsteking, een ongeval, Multiple Sclerose, Parkinson of andere aandoening waardoor hersenletsel na de geboorte is ontstaan.

• Het is tevens raadzaam uw huisarts middels een formeel schrijven de diagnose Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te laten vaststellen.
Ben Aa Creatieve Dagbesteding ondersteunt het initiatief NAH-Kaffee Epe

 

Ben Aa Creatieve Dagbesteding beschikt over:

• Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (zowel een brand- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten).
• Raamovereenkomst WMO 2019 bij acht gemeenten.
• Aangesloten bij het keurmerk ZOZ Zorg.
• Opgenomen in het keurmerk register KIWA.
• Aangesloten bij klachten en geschillen instantie “Zorg Professional”
• AGB code 41417835
• Info omtrent kwaliteitskaarten, doelstellingen en aanmelding procedures kunt u per email opvragen.
• Het team van Ben Aa heeft als extra dienstverlening “Begeleiding Individueel” licht en basis. Hier kunnen cliënten zowel
in het atelier als in de thuis situatie Individueel begeleid worden door ons team van specialisten.
Deze specialisatie bereikt een ruim gebied van hulp verlening. Voor meer informatie belt u met Ben Aa.

Wij leveren maatwerk binnen individuele begeleiding:

• Persoonlijk advies/ Gezondheid/ Relatie/ Gezin/ Werk & Sociale contacten/ Financiën

 

Is er nog plaats bij Ben Aa Creatieve dagbesteding

 

 

ma
di
wo
do
vr
 ’s ochtends v v v
 ’s middags v x v x
 ’s avond o

 

–  = dagbesteding gesloten
V = wij zijn open en hebben plaats
X = wij zijn open maar hebben op dit moment geen plaats
O = wij starten een pilot voor avond besteding

 

Voor meer informatie mail info@benaa.nl of bel 0578-615665.