Ben Aa Creatieve Dagbesteding

Bijzondere schilderles aan mensen met een functiebeperking.
Ben Aa biedt dagbesteding aan mensen met dementie en een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mensen die door een ongeval of een hersenaandoening behoefte hebben aan tijdbesteding met de juiste persoonlijke aandacht en rust. Mensen met beginnende dementie een burn-out of een depressie behoren ook tot deze doelgroep. Door op een creatieve wijze een dag(deel) in te vullen zult u ontdekken dat de dagelijkse beslommeringen even van u afvallen en uw gedachten weer vrij zijn. Bijkomend positief effect is het ontlasten van mantelzorger(sters) voor enkele uren per week!

Klik op de flyer voor meer informatie

Grootte van de groep

Bij Ben Aa zijn wekelijks zo’n zes dagdelen bestemd voor deze mensen. Die groepjes zijn maximaal 6 personen. “Kleine groepjes in een beschermde, prikkelarme, omgeving en hebben een persoonlijk karakter. Dat is een voorwaarde.” Wij zijn zeer toegankelijk en bevinden ons in het centrum van Epe.
Schildersezels en andere materialen zijn zelfs technisch aangepast, zodat een ieder mee kan doen. “Ook als men uitvalsverschijnselen heeft of trilt.”
De dagbesteding duurt drie en een half uur welke wordt onderbroken door twee koffie/thee pauzes. Eveneens wordt aan het einde zijn of haar werk besproken.

 

Dagdelen:

’s morgens van 09.00 uur tot 12.30 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Op maandagmorgen, dinsdagmorgen en -middag, woensdagochtend en -middag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Ben Aa wordt bij ondersteund door Corrie van Bottenburg en Inge Jager die jarenlange ervaring in de zorg hebben opgebouwd.

Vergoeding

Deze vorm van dagbesteding wordt vergoed via de wmo-regeling van de gemeente waar u woont. Deelname aan de dagbesteding kan gebeuren middels “zorg in natura” of met een Persoonsgebonden Budget (PgB). Ben Aa werkt hiervoor samen met de acht gemeentes; te weten Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst. Aa: “Deze vergoeding is aan te vragen bij het wmo-loket van uw gemeente of, in de meeste gevallen, via een sociaal manager of coach die deze cliënten begeleidt.” Ben Aa Creatieve Dagbesteding is een administratieve samenwerking aangegaan met “de Passerel” in Apeldoorn. Zij behandelen het hele administratieve traject voor ons. Tevens bestaat de mogelijkheid door middel van een onderaannemerschap deel te nemen aan de dagbesteding. Hiervoor werkt Ben Aa samen met De Passerel, InteraktContour, WZU Veluwe, Viattence e.a.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Zijn alle formaliteiten geregeld dan kunt u starten met de schilder activiteiten. Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding dan neemt u rechtstreeks contact op met Ben Aa.
‘Iedereen kan creativiteit ontdekken!’
“Mentale prikkeling en de activering van lichaam en brein is zeer goed voor ieder mens. Ben Aa wil voor deze omgeving uitgroeien tot een plek waar een ieder dagelijks zijn of haar creativiteit kan ontdekken.”

 

 

Ben Aa Creatieve Dagbesteding beschikt over:

• Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (zowel een brand- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten).
• Raamovereenkomst WMO 2019 bij acht gemeenten.
• Aangesloten bij het keurmerk ZOZ Zorg.
• Opgenomen in het keurmerk register KIWA.
• Aangesloten bij klachten en geschillen instantie “Zorg Professional”
• AGB code 41417835
• Info omtrent kwaliteitskaarten, doelstellingen en aanmelding procedures kunt u per email opvragen.

 

Voor meer informatie mail info@benaa.nl of bel 0578-615665.