Ben Aa Creatieve Dagbesteding

*Bijzondere schilderles aan mensen met een functiebeperking.
U heeft bij ons verschillende creatieve mogelijkheden naast schilderen o.a. tekenen met potlood of krijt/ aquarelleren/ werken met papier-maché etc. Ook alle andere vormen zijn mogelijk.
Ben Aa biedt dagbesteding aan mensen met dementie en een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mensen die door een ongeval of een hersenaandoening behoefte hebben aan tijdbesteding met de juiste persoonlijke aandacht en rust. Mensen met beginnende dementie een burn-out of een depressie behoren ook tot deze doelgroep. Door op een creatieve wijze een dag(deel) in te vullen zult u ontdekken dat de dagelijkse beslommeringen even van u afvallen en uw gedachten weer vrij zijn. Bijkomend positief effect is het ontlasten van mantelzorger(sters) voor enkele uren per week!

Grootte van de groep

Bij Ben Aa zijn wekelijks zo’n zes dagdelen bestemd voor deze mensen. Die groepjes zijn maximaal 7 personen. “Kleine groepjes in een beschermde, prikkelarme, omgeving en hebben een persoonlijk karakter. Dat is een voorwaarde”. Wij zijn zeer toegankelijk en bevinden ons in het centrum van Epe.
Schildersezels en andere materialen zijn zelfs technisch aangepast, zodat een ieder mee kan doen. “Ook als men uitvalsverschijnselen heeft of trilt.”
De dagbesteding duurt drie en een half uur welke wordt onderbroken door twee koffie/thee pauzes. Eveneens wordt aan het einde zijn of haar werk besproken.

Dagdelen:

’s morgens van 09.00 uur tot 12.30 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Ben Aa Creatieve dagbesteding wordt ondersteund door Corrie van Bottenburg, Femke Draaijer en Harriet Vroling die allemaal een jarenlange ervaring in de zorg hebben opgebouwd en hiervoor zijn gecertificeerd.

BEABOOG INDIVIDUELE BEGELEIDING

Wij leveren maatwerk binnen individuele begeleiding: Zodat u zelf de regie weer in handen krijgt.

• Persoonlijk advies/ Gezondheid/ Relatie/ Gezin/ Werk & Sociale contacten/ Financiën

Wilt u meer informatie:

*Download hier onze folder

 

Wij begrijpen dat u van het ene op het andere moment in een volledig nieuwe situatie bent beland. Voor uw naasten is er veel veranderd, daarom vinden wij het belangrijk hen eveneens bij de begeleiding te betrekken.

Vergoeding

De Gemeente waar u woont bepaald of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de WMO regeling. Deelname aan de dagbesteding en Individuele begeleiding kan gebeuren middels “zorg in natura” of met een Persoonsgebonden Budget (PgB). Ben Aa werkt hiervoor samen met de zeven gemeentes; te weten Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Zutphen, Lochem en Voorst. Aa: “Deze vergoeding is aan te vragen bij het wmo-loket van uw gemeente of, in de meeste gevallen, via een sociaal manager of coach die deze cliënten begeleidt”. Ook bestaat de mogelijkheid door middel van een onderaannemerschap deel te nemen. Hiervoor werkt Ben Aa samen met InteraktContour, WZU Veluwe en Viattence.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Zijn alle formaliteiten geregeld dan kunt u starten met de activiteiten zowel voor de dagbesteding als voor individuele begeleiding. Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding dan neemt u rechtstreeks contact op met Ben Aa.

NAH Ervaringsdeskundige. BeaBoog ambassadeur Marcel Jirka-Krommendijk

Wanneer u graag geholpen wilt worden door een ervaringdeskundige dan kan dat. Marcel Jirka-Krommendijk heeft al vele trajecten doorlopen. Hij kan u adviseren en helpen om de juiste keuzes te maken en wat wellicht zinvol is om te doen. Neem contact met ons op en Marcel gaat u vrijblijvend bellen.

 

 

Is er nog plaats bij Ben Aa Creatieve dagbesteding

ma
di
wo
do
vr
 ’s ochtends v v v
 ’s middags v x v x
 ’s avond o

 

Is er nog plaats bij BeaBoog Individuele Begeleiding

 

 

ma
di
wo
do
vr
 ’s ochtends v x v v v
 ’s middags v v v x
 ’s avond

 

–  = gesloten
V = wij zijn open en hebben plaats
X = wij zijn open maar hebben op dit moment geen plaats
O = wij starten een pilot voor avond besteding

 

Ben Aa Creatieve Dagbesteding beschikt over:

• Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (zowel een brand- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten).
• Raamovereenkomst WMO 2019 bij acht gemeenten.
• Aangesloten bij het keurmerk ZOZ Zorg.
• Opgenomen in het keurmerk register KIWA.
• Aangesloten bij klachten en geschillen instantie “Zorg Professional”
• AGB code 41417835
• Info omtrent kwaliteitskaarten, doelstellingen en aanmelding procedures kunt u per email opvragen.
• Het team van Ben Aa heeft als extra dienstverlening “Begeleiding Individueel” licht en basis. Hier kunnen cliënten zowel
in het atelier als in de thuis situatie Individueel begeleid worden door ons team van specialisten.
Deze specialisatie bereikt een ruim gebied van hulp verlening. Voor meer informatie belt u met Ben Aa.

 

Voor meer informatie mail info@benaa.nl of bel 0578-615665.

 

“Mentale prikkeling en de activering van lichaam en brein is zeer goed voor ieder mens. Ben Aa wil voor deze omgeving uitgroeien tot een plek waar een ieder dagelijks zijn of haar creativiteit kan ontdekken.”

 

Wat is eigenlijk NAH. Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH kan het gevolg zijn van o.a. een CVA (al dan niet traumatisch), hersenkneuzing, hersentumor, hersenvliesontsteking, een ongeval, Multiple Sclerose, Parkinson of andere aandoening waardoor hersenletsel na de geboorte is ontstaan.

• Het is tevens raadzaam uw huisarts middels een formeel schrijven de diagnose Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te laten vaststellen.

 

 

Ben Aa vindt het zijn plicht om NAH cliënten, belangeloos, te adviseren wat kan leiden naar een WMO indicatie aanvraag. Uiteindelijk bepaald de gemeente waar u woont of u in aanmerking komt voor een WMO indicatie. Onafhankelijk van de hulpvraag b.v. opvang/ huishoudelijke hulp/ dagbesteding/ mantelzorg of psychische opvang, ik wijs u de weg en de gemeente bepaald voor welk onderdeel u al dan niet in aanmerking komt. Ben Aa neemt geen deel aan het z.g.n. “Keukentafelgesprek” Dat ligt in handen van de “gratis” cliënten- begeleiders. Alle gemeenten laten een cliënten- begeleider toe tijdens deze keukentafel gesprekken, wij adviseren u hiervan gebruik te maken. Bij een WLZ, langdurige zorg, aanvraag bepaald het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) of u in aanmerking komt.

 

Ben Aa Creatieve Dagbesteding ondersteunt het initiatief NAH-Kaffee Epe

 

* WIJ WERKEN SAMEN MET:

MENSINTEGER, levensloop-begeleiding / Job coach te Epe

&

MELINA VOSKES, levensloop-begeleiding en coaching bij Autisme, ADHD en HSP te Raalte

 

 

 

 

Beaboog is KIWA gecertificeerd.